Alle deelnemers van de Koek & Lopie Winterwandelingen gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn zonder daarvoor vergoeding te claimen.

De Koek & Lopie Winterwandelingen zijn wandelprestatietochten zonder wedstrijdelement.

Deelnemen aan de Koek & Lopie Winterwandelingen geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.  Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar worden overgemaakt naar een, door de organisatie te bepalen, goed doel. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Het is niet toegestaan aangelijnde (huis)dieren mee te (doen) voeren.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Koek & Lopie Winterwandelingen geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar worden overgemaakt naar een, door de organisatie te bepalen, goed doel.

U heeft kennis genomen van het privacy-beleid van Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn en u gaat daarmee akkoord.